Tallenne: Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 11.1.2022 b4156c4a657d4af6a49586a9d6593ba7

PISA 2018 Suomen pääraportti: Lukutaito – Tie tulevaisuuteen

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tilaisuuden avaa tutkimusprofessori Juhani Rautopuro.
Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Jussi Välimaa: Avauspuheenvuoro

Katsaukset kirjan neljään artikkeliin
Kari Nissinen, yliopistotutkija (Kaisa Leino, Pirjo Kulju & Kari Nissinen): Printti vai digi – nuorten mediavalinnat ja niiden yhteys lukutaitoon
Jenna Hiltunen, projektitutkija (Piia Lehtola, Jenna Hiltunen & Jonna Pulkkinen): Lukutaidon yhteys matematiikan tehtävien ratkaisuprosenttien muutoksiin
Arto K. Ahonen, yliopistotutkija, PISA 2018 -tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja: Kouluerot puntarissa – Resurssit ja sosio-ekonominen profiili
Raimo Vuorinen, projektipäällikkö: Urasuunnittelutaidot laaja-alaisena osaamistavoitteena?

Moderaattorina toimii Antti Ström.