Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 20.11.2018

Täydennyskoulutuksen kuulumisia opettajankoulutuksen kehittämishankkeista (KPTK)

Millaisia taitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Millainen täydennyskoulutus on vaikuttavaa? 
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan on suurella sykkeellä tullut tutkimuspohjaisia hankkeita, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön tai Opetushallituksen opettajankoulutukseen suunnattu kehittämisrahoitus. Esittelemme, millaisia lähestymistapoja ja kärkiä niissä on ammatillisen kehittymisen tukemiseen, uusiutumiseen ja toimintakulttuurien muutokseen.