eVOKES webinaari 27.9.2016

Elinkäisen ohjauksen yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle

ELGPN-verkosto julkisti marraskuussa 2015 yhteiset suuntaviivat elinikäisen ohjauksen palvelujärjestelyjen kehittämiseksi opetus-, koulutus-, työllisyys- ja sosiaalialoilla. Suuntaviivoihin on koottu ELGPN jäsenien vuosina 2007-15 tekemä kehitystyö. 

Webinaarin alussa projektipäällikkö Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta esittelee suuntaviivojen taustalla olevat lähtökohdat ja periaatteet sekä suuntaviivojen keskeisimmät sisällöt suomalaisten palvelujärjestelyjen näkökulmasta. Esityksen aikana osallistujilla oli mahdollisuus tehdä chatin kautta suuntaviivoja koskevia kysymyksiä.