Sosiaalitieteiden perusopinnot

Program YFIA201 - Avoin yliopisto
Kvalitatiiviset menetelmät
Program YFIP210
Sosiaalitieteiden teorioiden ja käsitteiden johdatusluento. Luennoitsija Matti Nieminen
Program YFIP220
Yhteiskunta
Program YFIP230
Tieteellinen käytäntö