YFI

Yhteiskuntatieteet ja filosofia
Program YFIP1001 Kulovaara
Maailman tila
Program YFIP1001 Nieminen
Maailman tila
Program YFIP1001 Matilainen
Maailman tila
Program object code YFIP1001 Maailmantila johdanto
Luento 31.1.2023 PM, MN, KJ, KK
Program YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta - luennot Matilainen, Kulovaara, Julkunen
Valtio ja yhteiskunta
Program YFIP1003
Yhteiskuntateoriat
Program YFIP250 luento-osa Joensuu
Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio - dialoginen verkkoluentosarja
Program YFIP210
Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet
Program YFIA200
Kvantitatiiviset menetelmät
Program YFIA200
Tutkimusetiikka
Program YFIA200
Kvalitatiiviset menetelmät
Program KKEA5004
Johdatus kestävyyskysymyksiin
Program STOA250/YFIA2002
Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset