Terveystieteet

Program FTEM1010
Kuntoutus avaimena hyvinvointiin
Program KTEA012
Urheilijan terveys
Program KTEA018
Näyttöön perustuva terveydenhuolto
Program KTEP002
Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Program KTEP002
Anne Viljanen
Program KTEP002
Raili Välimaa
Program KTEP002 Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Program Octet Stream KTEP003 Liikunta ja terveys
Luennoija Sara Mutikainen
Program KTEP011
Isä ja poika
Program KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä
Elina Hämäläinen
Program KTEY005
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko
Program KTEY016
Tutkielmaseminaarit
Program LPEY1001
Liikuntapedagogiikan perusteet
Program LTKY010
Tutkimusprosessi ja tutkimusasetelmat 1
Program LTKY1001 - vanhat
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
Program LTKY1001 - vanhat
Demoja
Program LTKY1001 Demot
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
Program LTKY1003
Kettunen
Program LTKY1003
Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä
Program LTKY1003
Terveyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Program LTKY1003
Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa - Paaso
Program LTKY1004
Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen
Program LTKY1005
Alumnihaastattelut
Program LTKY1005
Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa - luennot
Program LTKY1005
Lisämateriaalit
Program Laadullinen tutkimus
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Program LTKY1010 - laadulliset menetelmät
Terveystieteiden laadullisten tutkimusmenetelmien perusteet (tutkimuksen suunnittelu ja haastatteluaineiston keruu)
Program LTKY1011
Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Program LTKY1011
Harjoitukset
Program LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Tutkimusaineiston kvantitatiivinen analyysi
Program Perehdytys - terveystieteet
Terveystieteiden perusopintojen perehtytys
Program Perehdytys - terveystieto
Terveystiedon perusopinnot
Program Troff document Täydentävät opinnot - terveystieteet
Terveystieteiden täydentävät opinnot
Program TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet
Terveystiedon didaktiikan perusteet
Program TERV110
Terveystiedon didaktiikan syventäminen
Program TERV107
TERV107 tallenteet
Program TERV116
Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä
Program Terveysosaaminen
Olli Paakkari
Program Terveystieto aineopinnot - perehdytys
Aineopintojen perehdytys 2017
Program TTIA1003
Terveysviestintä lv2020-2023
Program TTIA1001
Viestinnän erityispiirteet terveystieteissä
Program TTIA1002
Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu
Program TTIP1002
Terveyden edistäminen
Program TTMP1001
Terveystiedon perusteet
Program TTMP1001
Terveyttä edistävä koulu
Program Octet Stream Tuntisuunnitelma
Tuntisuunnitelman tekeminen
Program Verkkovuorovaikutus
Sannan Helin ja Leenan tallenteet
Program TERV116 v2021
TERV116 kurssin luennot
Program Octet Stream TTIP1003 Vanha
Vanheneminen ja kansanterveys
Program Mari Laine
Marin videot
Program LTKY1004
Lasten ja nuorten liikuntasuositukset ja liikuntakäyttäytyminen
Program TTIP1003
Vanheneminen ja kansanterveys
Program TTMP1001_v2022
Terveystiedon perusteet kurssin luennot syksy 2022
Program Ravitsemus ja liikunta -luennot (2023)
Puhujana Mikael Fogelholm.