Oppiaine-esittelyt

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston oppiaineiden esittelyjä

Minkälaista yliopisto-opiskelu on? Miksi akateemisiin opintoihin ja
tutkimukseen kannattaa panostaa? Mitä asiantuntijat itse pitävät
erityisen kiinnostavina omissa oppiaineissaan?

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on haastatellut vuonna 2008
Jyväskylän yliopiston eri alojen asiantuntijoita. Haastattelut ovat
vapaasti katsottavissa verkosta. Mielenkiintoisia hetkiä haastattelujen
parissa!