Kasvatustiede

Program AIKP046
Mentorointi
Program AIKP1004
Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus
Program AIKP1012
Oppimiskäsitykset
Program AIKP1013
Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa
Program AIKP1015
Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen
Program AIKP1015
Verkkokurssin info
Program object code Kehityksen ja oppimisen perusteet - Avoin yliopisto
Verkkoluennot kasvatustieteen aineopintojen jaksoon KASA041 Kehityksen ja oppimisen perusteet ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen jaksoon AIKA043 Aikuisen oppiminen
Program Raija Julkunen
Program Octet Stream Kasvatussosiologian teoreetikoita
Luennot ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen ja avoimen yliopiston kasvatustieteen aineopintojen opintomateriaalia. Luennot on kuvattu kasvatustieteen laitoksella 2.11., 9.11. , 16.11.2005
Program KAIA041
Oppiminen ja kehitys
Program KAIA032
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos
Program KAIA052
Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä
Program Octet Stream Minä kasvatustieteilijä
Urapolkuvideoita - KAIA052
Program KTKA010
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Program KTKP022
Kriittinen pedagogiikka ja koulu
Program Kirsi Saurén
Kirsi Saurénin videot
Program KAIA022
Vuorovaikutus- ja kasvatussuhteiden eettiset ehdot
Program KTKA2020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Program KTKA020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Program KTKO1005
Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
Program KTKA2020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Program KTKA2010
Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät
Program KTKP012
Oppiminen ja ohjaus, osa 2
Program KTKO1005
Johdantotallenne
Program KTKA2020
SPSS-ohjetallenteet
Program KTKA2020
Johdantotallenne
Program KTKA2021
Johdantotallenne
Program OEAP1021
Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta I
Program KTKP040
Tieteellinen tieto ja ajattelu
Proseminaari
Program Proseminaari
Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatus proseminaari tallenne.
Program Troff document Orientaatio tallenteet
Kasvatustieteen orientaatio tallenteet
Program Troff document Laadulliset
xx
Program Infotilaisuudet 2023
Infotilaisuuksien tallenteita
Program KLAA4100 Tieteellisen tekstin kirjoittaminen
Upotettava tallenne
Program KTKP011
KTKP011
Program Troff document Yhteistoteutusryhmän verkkotapaamiset
Sari Hämäläinen
VKTA1020 orientaatio 12.2.2024