Filosofia

Ohjelma YFIP1001 Keskusteluja tieteenfilosofiasta
Johdatusta perusteemoihin (aik. YFIY100) Petri Kuhmonen ja Hannu Nikula
Ohjelma FILA170
Logiikka - John Pajunen
Ohjelma Octet Stream Moraali ja eettisyys ihmistyössä
keskusteluja
Ohjelma Troff document Opiskelutavat
Filosofia, elämänkatsomustieto
Ohjelma Octet Stream Ontologia
Ontologian luennot
Ohjelma Poliittinen filosofia (YFIA300)
luentoja: Rawls, Horkheimer-Adorno
Ohjelma Hyvä elämä ja etiikka EKTA170
johdatusta opintojakson kirjallisuuteen
Ohjelma FILY4001
Johdatus tieteen etiikkaan
Maailmantila
YFIP1001
Ohjelma Octet Stream YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta
eurooppalaisista arvoista ja identiteetistä keskustelijat Petri Kuhmonen ja Hannu Nikula