LAADULLISTEN AINEISTOJEN ANALYYSI NUD*IST

Materiaali tutustuttaa opiskelijan laadullisten aineistojen analyysiin tietokoneavusteisesti. Kurssin tavoitteena on luoda katsaus tietokoneavusteisen ja perinteisen laadullisen tutkimuksen eroihin ja yhtymäkohtiin sekä esitellä tekstiaineistojen analyysiä käytännön tasolla...
Materiaali tutustuttaa opiskelijan laadullisten aineistojen analyysiin tietokoneavusteisesti. Kurssin tavoitteena on luoda katsaus tietokoneavusteisen ja perinteisen laadullisen tutkimuksen eroihin ja yhtymäkohtiin sekä esitellä tekstiaineistojen analyysiä käytännön tasolla. Kurssi koostuu johdantoluennosta sekä Nud*ist-ohjelmiston harjoitusdemonstraatioista. Luento keskittyy kuvaamaan tietokoneavusteista laadullista tutkimusprosessia sekä siihen liittyviä metodologisia kysymyksiä. Lisäksi luennon aikana käydään läpi ohjelmiston toimintaperiaatteita. Harjoitusdemonstraation aikana tutustutaan ohjelmiston työympäristöön ja keskeisiin toimintoihin. Demonstraation aikana esitellään ohjelmiston eri käyttömahdollisuuksia tekstiaineistojen analyysissä. Käytössä on sosiaalityökontekstiin soveltuva lehtiaineisto. Luento ja harjoitukset ovat seurattavissa erillisinä videoluentoina. Luennoilla käytetyt kalvot sekä harjoituksissa hyödynnetyt Nud*ist -ohjelmiston käsite ja -projektikaaviot ovat saatavissa PowerPoint -esityksinä.
Lisätietoja

Nud*ist harjoitusdemonstraatioiden kuvakoko on rajallinen. Voit myös avata videon erilliseen QuickTime -ohjelmaan, jolloin voit suurentaa kuvakokoa. QuickTime -ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi Internetistä.