Oppilas 12 - 2 - oppikirjatekstin avaaminen + kesk. suomal. perheestä