Oppilas 12 - 4 - käsitteen määrittely: 'ydinperhe'