Oppilas 1 - 7 - Katoaminen aiheesta

Katoaminen aiheesta: oppilas etsii vastausta kysymykseen, jonka tehtävä on tekstissä vain määritellä ekologiaa tutkimusalana.