Oppilas 1 - 6 - Kysymyksen avaaminen

'Millä perusteilla': kysymyksen avaaminen