Oppilas 1 - 2 - Oppilas lukee + keskustelua

Oppilas lukee

Ohjaajan ja oppilaan keskustelua