Oppilas 2 - 4 - Kappaleen avaamista 2

Maantiedon tekstin avaamista

Päivitys 20.7.: katkaistu edellisen sivun videosta