Oppilas 2 - 4 - Kappaleen avaamista 1

Kappaleen avaamista; yht.k.tietous, 'ikärakenne'

Päivitys 20.7.: Klippi jaettu kahtia, loppuosa seuraavalla sivulla (20)