Oppilas 2 - 3 - Käsitteen määrittely

'Taajama': käsitteen määrittely