Oppilas 1 - 10 - Käsitteen määrittely

'Yksilömäärä': käsitteen määrittely