Oppilas 1 - 9 - Käsitteen määrittely

'Kanta': käsitteen määrittely