Seminaarin ohjelma

None

Seminaarissa kerrotaan Jyväskylän yliopiston ympäristöjen ja käytäntöjen esteistä, jotka vaikeuttavat sekä vammaisten että ei-vammaisten ihmisten opiskelua ja osallistumista eri toimintoihin. Seminaarissa kerrotaan myös Esteetön yliopisto -hankkeesta ja toimenpiteistä esteiden voittamiseksi. Paikallisen kehittämistyön lisäksi tutustutaan kansainvälisiin ihmisoikeus- ja tietoyhteiskuntaprosesseihin, joissa esteettömyys on yhtenä keskeisenä osa-alueena mukana.

13.15-13.30 Seminaarin avaus
Rehtori Aino Sallinen

13.30-14.00 Jyväskylän yliopiston esteet opiskelijoiden kokemina
KM Eija Pääkkölä

14.00-14.10 Kommenttipuheenvuoro
Sosiaalisihteeri Arto Alajoutsijärvi, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

14.10-14.30 Esteetön yliopisto lähi- ja kokokuvassa
Suunnittelija Hannu Puupponen, Opetuksen laatuhanke

14.30-14.40 Tauko

14.40-15.00 Miten kohdataan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet yliopistossa - heijastumia vieraalla kielellä oppimiseen
Irma Kakkuri, erityispedagogiikan laitos

15.00-15.20 Esteetön korkeakoulu eurooppalaisessa tietoyhteiskunnassa
Päivi Tahkokallio, Suomen Design for All -verkosto, STAKES

15.20-15.50 Vammaisten ihmisoikeussopimusprosessi - ajatuksia saavutettavuudesta
Markku Jokinen, viittomakielinen luokanopettajakoulutus, OKL

15.50-16 Seminaarin palautekanavaa tulleiden kommenttien ja kysymysten purkaminen