Sosnet

SOSNET on valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto, joka järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tutkijankoulutusta sekä edistää peruskoulutukseen liittyvää yhteistyötä.
Sosnet
Testisisältöä
Ohjelma Pascal source code Olavi Kallio: Palvelujen järjestäminen kuntatalouden näkökulmasta (5 op)
Sosnet
SOSNET on valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto, joka järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tutkijankoulutusta sekä edistää peruskoulutukseen liittyvää yhteistyötä.
Ohjelma Pascal source code Ilmari Rostila: Organisaatiokulttuurit ja tuloksellisuus sosiaalipalveluissa 3 op
Ohjelma Pascal source code Mikko Mäntysaari, Laatujohtaminen tuloksellisten hyvinvointipalvelujen tukena 3 op
Mikko Mäntysaari, Laatujohtaminen tuloksellisten hyvinvointipalvelujen tukena 3 op
Ohjelma Romanit 2010
Verkkokurssi
Ohjelma Rakenteellinen sosiaalityö / Kokemusasiantuntijuus
Valtakunnallinen verkkokurssi