Maths

Ohjelma Prof. Koeno Gravemeijerin vierailuluennot - Guest lectures by prof. Koeno Gravemeijer
Tallenteet prof. Koeno Gravemeijerin luennoilta Jyväskylän yliopistossa 19.-20.11.2007. Tallenteet on tarkoitettu opettajille ja opettajankouluttajille opetuskäyttöön. Tallenteet sisältävät alasivut on suojattu salasanalla. Jos haluat käyttää videoita omassa opetuksessasi, ota yhteyttä (jussi.helaakoski@phys.jyu.fi). - - - Recordings from prof. Koeno Gravemeijer's lectures at University of Jyväskylä, 19.-20.11.2007. The recordings are intended for teachers and teacher educators for teaching purposes. The subpages containing the recordings are password protected. If you wish to use the videos in your own teaching, please contact Jussi Helaakoski (jussi.helaakoski@phys.jyu.fi).
English
Programs in english
Ohjelma TILP100
Johdatus tilastotieteeseen -verkkokurssin videomateriaali
Ohjelma TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1
Tilastotieteen peruskurssi 1
Ohjelma Esittely: Johdatus tilastotieteeseen
Johdatus tilastotieteeseen-kurssin esittelyvideo
Ohjelma TILS1500 Kausaalimallit 2018
Kurssin TILS1500 Kausaalimallit luennot 2018
Ohjelma TILP2600 Datasta malliksi
Datasta malliksi -kurssin TIM-materiaalin videot
Ohjelma TILP100 Syksy 2019
Johdatus tilastotieteeseen
Ohjelma Statistics seminars
Videos from statistics seminars
Ohjelma Octet Stream Kompleksilaskenta
2020
Ohjelma TILA1200
Todennäköisyyslaskenta 1
Ohjelma MATA114 - Kevät 2020
Differentiaaliyhtälöt
Ohjelma TILS619 - Syksy 2020
Aikasarja-analyysi
Ohjelma Lineaarinen algebra ja geometria 1
MATP121
Ohjelma MATP211 Calculus 1
MATP211
Ohjelma TILA1300 Todennäköisyyslaskenta 2
TILA1300
Ohjelma TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi
TILP150
Ohjelma TILA141 - Syksy 2020
Tilastollinen päättely 1
Ohjelma MATP212
Calculus 2
Ohjelma TILP2500 - Syksy 2020
Data ja mittaaminen
Ohjelma MATA255 Vektorianalyysi 1 (2021)
MATA255
Ohjelma MATP213 Calculus 3 (2021)
MATP213
Ohjelma TILP2600 (Kevät 2021)
Datasta malliksi
Ohjelma TILA142 Tilastollinen päättely 2 (2021)
TILA142, kevät 2021
Ohjelma MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (2020)
MATY010
Ohjelma MATA280 Stokastiikan perusteet (2020)
MATA280
Ohjelma MATA114 Differentiaaliyhtälöt (2021)
MATA114
Ohjelma TILS1510 (2021)
TILS1510
Ohjelma Stochastic Analysis (Spring 2021)
Stochastic Analysis
Ohjelma SDEs (Spring 2021)
SDEs
Ohjelma Stochastic Models (Spring 2021)
Stochastic Models
Ohjelma STAT1: Statistics of Genome-wide Association Studies (JSS30)
STAT1: Statistics of Genome-wide Association Studies (JSS30)
Ohjelma MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (2021)
MATY010
Ohjelma TILS646 (2021)
TILS646
Ohjelma Octet Stream MATP1050 Ohjelmoinnin perusrakenteita
MATP1050 (2021)
Ohjelma MATA173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 3
MATA173
Ohjelma MATA172 (2021)
Johdatus matemaattiseen analyysiin 2
Ohjelma MATA125 Matriisilaskenta (2021)
MATA125
Ohjelma Riskiteorian jatkokurssi 2021
Videotallenteet
Ohjelma MATA1470 syksy 2021
MATA1470
Ohjelma MATA255 Vektorianalyysi 1 (2022)
MATA255
Ohjelma MATA122
Lineaarinen algebra ja geometria 2 (2022)
Ohjelma Todennäköisyysmatematiikka 2022
2022 tallenteet
Ohjelma VCS/ICS calendar MATS2300 Models in Financial Mathematics
MATS2300
Ohjelma MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi
MATS3280
Ohjelma MATA123 Laskennallinen lineaarinen algebra ja geometria (2022)
MATA123
Ohjelma MATA120 Lukualueet (2022)
MATA120
Vektoricalculus
Ohjelma MATS220 (syksy 2022)
Funktionaalianalyysi
Ohjelma TILP2400
Datan esittäminen ja analysointi