Veden kovuuden määritys EDTA-titrauksella 273882346018332135037351550630217721165

Veden kovuus määritetään EDTA-titrauksella.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Aloitussivulle

Veden kovuus -etusivulleVeden kovuuden määritys EDTA-titrauksella

Kokeessa mitataan veden kokonaiskovuus eli Ca2+- ja Mg2+-ionien määrää tutkittavassa näytteessä kompleksometrisen titrauksen avulla.

Veden kovuus määritetään EDTA-titrauksella. Titrauksessa EDTA muodostaa kompleksiyhdisteen Ca2+- ja Mg2+-ionien kanssa suhteessa 1:1. Kokeessa määritetään siis niiden metalli-ionien, jotka voivat sitoutua EDTA-molekyylien kanssa, kokonaiskonsentraatio. Vesinäytteessä voidaan olettaa, että nämä metalli-ionit ovat Ca2+ ja Mg2+. Tämän vuoksi menetelmä soveltuu veden kovuuden määritykseen. Titrauksen onnistumiseksi titrattavan näytteen pH tulee puskuroida arvoon 10 ja titraus voidaan tehdä huoneenlämpötilassa.

Reagenssit ja tarvikkeet:

 • 0,004 mol/l EDTA-liuos
 • eriokromimusta T-indikaattori
 • ammoniakkipuskuriliuos, pH = 10
 • byretti
 • statiivi
 • koura
 • Erlenmeyer-astia, 250 ml
 • täyspipetti, 50 ml
 • pumpetti

  Liuosten valmistus

  EDTA-liuos: kuivaa Na2H2EDTA 80 ° C:ssa noin tunnin ajan ja jäähdytä eksikaattorissa. Punnitse tarkasti noin 0.6 g liuota lämmittämällä 400 ml:aan vettä 500 ml:n mittapullossa. Jäähdytä huoneenlämpötilaan ja täytä vedellä merkkiin.

  Eriokromimusta T-indikaattori: Liuota 0.2 g kiinteää indikaattoria 15 ml:aan trietanoliamiinia ja 5 ml:aan etanolia.

  pH 10 puskuriliuos: punnitse 17.5 g NH4Cl, lisää 142 ml 28 painoprosenttista NH3:n vesiliuosta ja laimenna vedellä 250 ml:aan.

  Työn suoritus

Pipetoi näyte Erlenmeyer-astiaan. Merivettä pipetoidaan 1 ml, vesijohtovettä 50 ml. Lisää meriveteen noin 50 ml ionivaihdettua tai tislattua vettä. Lisää noin 3 ml puskuriliuosta ja muutama tippa indikaattoria.

Titraa 0,004 mol/l EDTA-liuoksella, kunnes liuoksen väri vaihtuu punavioletista siniseksi. Värinmuutos tapahtuu suhteellisen hitaasti, minkä vuoksi titraus kannattaa tehdä melko hitaasti.

Vasemmalla näyte ennen titrausta, oikealla päätepisteen jälkeen.

Titraustuloksen laskeminen

Laske ensin kalsiumin ainemäärä ja muuta se kalsiumoksidin, CaO, massaksi ja siitä edelleen saksalaiseksi kovuusasteeksi jakamalla tulos kymmenellä.