Veden pintajännityksen toteaminen laimealla saippualiuoksella 108681275885719759133481106635080031376

Veden sekä laimean saippualiuoksen lisäys kanelilla päällystettyyn veteen.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Veden käsitekartta

Veden sekä laimean saippualiuoksen lisäys kanelilla päällystettyyn veteen.

Veteen lisätään ensin pari tippaa pelkkää vettä. Huomataan, että veden pintajännitys ei muutu. Sen jälkeen lisätään pari tippaa laimeaa saippualiosta. Veden pinta rikkoutuu hitaammin kuin pelkällä saippualiuoksella, kuten (DEMO 1):ssa.