Detecting and Addressing Students' Reasoning Difficulties in Thermal Physics

Research Scientist David E. Meltzer (Department of Physics, University of Washington, Seattle, Washington, USA)

Luentotallenne Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta 27.4.2007.

Tässä esityksessä David E. Meltzer jatkaa ja tarkentaa edellispäiväistä esitystään termodynamiikan aihealueeseen liittyen. Alussa hän käy läpi termodynamiikan opetuksen tutkimusten yleisiä tuloksia ja tämän jälkeen keskittyy tutkimusperustaisten opetusmateriaalien kehittämiseen ja niillä saatujen tulosten arviointiin syvällisemmin kuin edellispäiväisessä esityksessään. Esitellyt materiaalit liittyvät käsitteellisesti termodynamiikan ensimmäiseen ja toiseen pääsääntöön.

Huom. Ääni kuuluu mikrofoniongelmien vuoksi melko hiljaisena ensimmäiset noin 55 minuuttia.


Lecture recording at the Department of Physics, University of Jyväskylä, 27.4.2007.

In this presentation David E. Meltzer continues and defines the topics concerning thermodynamics covered at a more general level the day before. At the beginning he introduces the key findings of the research concerning thermodynamics education. After that he focuses the development of research-based teaching materials and the results gained with help of them more thoroughly than in the lecture given the previous day. The covered teaching materials are linked conceptually to the first and second laws of thermodynamics.

Note. The quality of sound is rather limited for the first 55 minutes due to difficulties with the microphone.