Research on the Learning and Teaching of Physics: Overview and Perspective

Research Scientist David E. Meltzer (Department of Physics, University of Washington, Seattle, Washington, USA)

Luentotallenne Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta 26.4.2007.

David E. Meltzer kuvaa esityksessään fysiikan opetuksen tutkimusta yleisellä tasolla: sen päämääriä ja menetelmiä, päätutkimustuloksia sekä tutkimukseen pohjautuvien opetusmenetelmien ja -materiaalien kehittämistä. Lisäksi esityksessä käydään läpi tiettyjen aihealueiden tutkimusperusteisten oppimismateriaalien kehittämistä ja niistä saatuja tuloksia.


Lecture recording at the Department of Physics, University of Jyväskylä, 26.4.2007.

David E. Meltzer describes in his lecture physics education research (PER) at a general level: its aims and methods, key findings, and development of research-based teaching methods and materials. Additionally development of and results on some research-based teaching materials in some specific topics will be covered in the lecture.