FYSP1082 Luento 10.1.2023 85b7cf882d2146db8a952e52b65475de

FYSP1082 Perusopintojen laboratoriotyöt 2 (2023)

Tiedosto Troff document Aloitusluennon luentodiat
Sisältö: Opintojakson suorittaminen, laboratoriotyöt, laboratoriotyöskentely sekä kytkentäkaavioiden laadinta ja tulkinta

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Kappaleet