Korpin eHops opettajan ja ohjaajan työkaluna 53f1615ff0844ecaa88afdd2798f9f68

Mitä lisäarvoa Korpin eHops tuo ohjausprosessiin? Millaisia kokemuksia yliopisto-opettajilla on sen käytöstä?

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Kemian laitoksen yliopisto-opettajat Tiina Kiviniemi ja Piia Valto kertovat kokemuksistaan Korpin eHopsin käytöstä ohjausprosessin tukena. Tämä on yksi hyvä käytänne, jota he suosittelevat.