Yhteiset

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset videot
Program KTKS2010 - Syksy 2017
Laadulliset erityismenetelmäopinnot
Program Open Science 2017
Recordings 8.9.2017
Program Lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointi
25.9.2017: Seminaarissa käsitellään lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointia ja esitellään tieteellisen neuvottelukunnan aiheesta tekemä suositus.
KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun
Luento 27.9.2017
Opetushallinnon-opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot
Program Troff document KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
Program VAKAVA-kokeen valvojien info
25.4.2018
Program KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Program KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2018
KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2018
Program MCE0210 (2019)
Education in Finland
Program Troff document Monimuuttujamenetelmät
Monimuuttujamenetelmät