Yhteiset

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset videot
Program KTKS2010 - Syksy 2017
Laadulliset erityismenetelmäopinnot
Program Open Science 2017
Recordings 8.9.2017
Program Lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointi
25.9.2017: Seminaarissa käsitellään lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointia ja esitellään tieteellisen neuvottelukunnan aiheesta tekemä suositus.
KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun
Luento 27.9.2017
Opetushallinnon-opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot
Program Troff document KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
Program VAKAVA-kokeen valvojien info
25.4.2018
Program KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Program MCE0210 (2019)
Education in Finland
Program Troff document Monimuuttujamenetelmät
Monimuuttujamenetelmät