Yhteiset

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset videot
ERIS1306
KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun
Luento 27.9.2017
Opetushallinnon-opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot
PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote
Ohjelma KTKS2010 - Syksy 2017
Laadulliset erityismenetelmäopinnot
Ohjelma Open Science 2017
Recordings 8.9.2017
Ohjelma Lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointi
25.9.2017: Seminaarissa käsitellään lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointia ja esitellään tieteellisen neuvottelukunnan aiheesta tekemä suositus.
Ohjelma Troff document KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
Ohjelma VAKAVA-kokeen valvojien info
25.4.2018
Ohjelma KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Ohjelma MCE0210 (2019)
Education in Finland
Ohjelma Troff document Monimuuttujamenetelmät
Monimuuttujamenetelmät
Ohjelma Octet Stream OKLA1300 Työyhteisö ja yhteiskunta
OKLA1300
Ohjelma Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanipaneeli
28.9.2021 klo 12:15-13:15
Ohjelma Octet Stream KTK00001 Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?
KTK00001
Ohjelma KPTS1000 (2023)
KPTS1000
Ohjelma Octet Stream Luentoja kiusaamisesta ja hyvinvoinnista
Luentoja kiusaamisesta ja hyvinvoinnista