Opettajan pedagogiset aineopinnot

OPEA215
Vuorovaikutus ja yhteistyö 2
Ohjelma Opettajan tilannetaju
Luento
Ohjelma OPEA525 Osaaminen ja asiantuntijuus: Syventävä ohjattu harjoittelu
Kevät 2020
Ohjelma OPEA4150
Vieraat kielet
Ohjelma Kielitietoinen aineenopetus Lu-Ma-VK-2022
Kielitietoinen aineenopetus Lu-Ma-VK-2022