Aineopinnot

Program VKTA1010
Kehityksen ja oppimiset lähtökohdat, haasteet ja tuki
Program VKTA1020 (2019)
Monimuotoinen lapsuus
Program VKTA1039 - Syksy 2019
Pedagoginen asiantuntijuus
Program VKTA3029
Syventävä harjoittelu
Program VKTA4300 (syksy 2019 - kevät 2020)
Kandidaatintutkielma ja seminaari
Program VKTA1010 S2019
VKTA1010 Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki.
Program VKTA1015 (syksy 2020)
Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka