2020-10-07 osa 5: Ohjeistusta oppimispäiväkirjan osaan 2 2bd485dc2e4b42208b03990eb8d11cfb

2020-10-07 osa 5: Ohjeistusta oppimispäiväkirjan osaan 2

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Navigointi