Toiminnanohjausjärjestelmät osa 6 - State of ERP 2019 osa 2 8a2667f8de0f434c941f3b17033c0dbf

Toiminnanohjausjärjestelmät osa 6 - State of ERP 2019 osa 2

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.