Tietotekniikka

Opintoinfot
TIEP1810 Johdatus laskentaan digitalisaation sovelluksissa
Program object code Väitöstilaisuus - Vesa Ojalehto
Laskennallisesti vaativien monitavoitteisten optimointiongelmien ratkaiseminen vuorovaikutteisilla menetelmillä
Program Väitöstilaisuus (tietotekniikka): Multilayer Perceptron Training with Multiobjective Memetic Optimization
9.12.2016: FM Paavo Niemisen tietotekniikan väitöskirjan "Multilayer Perceptron Training with Multiobjective Memetic Optimization" (Monikerroksisten hermoverkkojen muodostaminen memeettisen monitavoiteoptimoinnin avulla) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Carlos Cotta (Málagan yliopisto, Espanja) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto).
Program Pascal source code Tuulivoima workshop
12.-15.4.2010
Program Pascal source code Geometriaa ja geodesiaa workshop
19. ja 26.4.2010
Program Tiedonlouhinnan workshop 3.6.2010
Program Octet Stream Laskennalliset tieteet ja bioenergia
Laskennalliset tieteet ja bioenergia
Program Troff document Laskennalliset tieteet teollisuudessa; analyysin mahdollisuudet ja rajoitukset
Laskennalliset tieteet teollisuudessa; analyysin mahdollisuudet ja rajoitukset
Program Läpi Suomen 4.11.2010
Tallenne verkkoseminaarista
Program Octet Stream Zakharovin esitelmä Pietarin logistiikasta 11.01.2011
Program Troff document MAA12 ja laskennalliset tieteet
MAA12 ja laskennalliset tieteet -workshop. Pitäjänä FL Sami Kähkönen.
Program Multi-objective optimization 11/2011
Multi-objective optimization
Program Troff document Peter Vesterbacka: Peliteollisuuden globaalit mahdollisuudet
Agora ICT-foorumin luento 21.9.2012
Program TIEA341
Funktio-ohjelmointi 1
Program TIES410 Future Internet
Kevät 2014
Program ICT use in education
2 guest lectures of ICT use in education in Chile and Spain - Agora learning space on Thursday 9th of October at 10.15-12.00.
Program Tekes 21.8.2014
Tekes
Program TIEA341 (Syksy 2014)
Johdatus funktio-ohjelmointiin
Program TIEA218
Kevään 2015 luennot. Web-sovellukset.
Program TIEP115
Kevät 2015
Program TIEA341 2015
TIEA341 - Funktio-ohjelmointi
Program TIEA218 Kevät 2016
Web-sovellukset
Program TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2016
TIEA211
Program Younes Abdi's Defense
PhD defense on June 7, 2016
Program CMAM-7 Conference
http://www.mit.jyu.fi/scoma/cmam2016/
Program TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri - Syksy 2016
TIEP114
Program Tietotekniikan laitoksen tutkimuksen esittely
Tietotekniikan laitoksen tutkimuksen esittely erityisesti laitoksen uusille FM-opiskelijoille. Puhujina mm. vararehtori, professori Kaisa Miettinen sekä professorit Timo Hämäläinen ja Tommi Kärkkäinen.
Program ITKST42 Tietoturvallisuustekniikka
Syksy 2016
Program TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2017
Tietotekniikan aineopintotasoinen kurssi johdattelee perusteoriaan (matemaattiset perusteet) ja käytäntöön (algoritmit ja ohjelmointi) projektiokuvien piirtämiseksi tietokoneella mallinnetusta kolmiulotteisesta maailmasta. Luentovideot on tarkoitettu kurssia Jyväskylän yliopistossa suorittavien opiskelijoiden oppimisen tueksi.
Program TIEA341 2017
Johdatus funktio-ohjelmointiin
Program TIEP115 Kevät 2017
Johdatus tietotekniikkaan
Program TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2017
TIEA211
Program DataMining2017
TIES445: Lectures of Data Mining MSc course on Mathematical Information Technology
Program Tietotekniikan oppiainekokous
Agora Auditorio 3, 16.3.2017
Program Opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja oppimisympäristöt 21.4.2017
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja oppimisympäristöt - kokemuksia Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta, puhujana HY:n Jokke Häsä.
Program Tietotekniikan OPS-info 2017-2020
Tietotekniikan oppiaineen OPS 2017-2020 info vanhoille ja nykyisille opiskelijoille
Program ITKST53
ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus 2017
Program Vanhojen opiskelijoiden info 2017
Tietotekniikan vanhojen opiskelijoiden info
Program TIEA2120 (Syksy 2017)
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Program TIES341 (Fall 2017)
Advanced Functional Programming, Fall 2017
Program object code ITKY4000 Työelämäluento
ITKY4000-kurssin työelämäluento 21.9.2017
Program ITKY4000 luento 26.9.2017
Tietotekniikan tutkimusinfo
Program TIEP114 - Syksy 2017
Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Program TIEA341 Syksy 2017
Funktio-ohjelmointi 1
Program Octet Stream Tietotekniikan ajankohtaisia teemoja
Syksy 2017
Program TIEA2080 Web-palvelinohjelmointi
Kevät 2018
Program TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2018
TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet
Program TIEA301 Kandidaattiseminaari
Tietotekniikan kandidaattiseminaari
Program TIES445
Lectures of the course TIES445 Data Mining
Program TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2018
TIEA211 Algoritmit 2
Program Octet Stream TIEP1830 Johdatus robotiikkaan
TIEP1830 Tietotekniikan ajankohtaisia teemoja: Johdatus robotiikkaan
Program TIEA2120 (Syksy 2018)
TIEA2120 (Syksy 2018)
Program TIEA341 - Syksy 2018
Funktio-ohjelmointi 1
Program TIEA1130 Oliosuuntautunut suunnittelu ja ohjelmointi
TIEA1130-kurssin esimerkkejä videoina
Program TIEP114 Syksy 2018
TIEP114 Syksy 2018
Program Octet Stream Tekoälyn perusteita ja sovelluksia
TIEP1000 - Syksy 2018
Program Troff document Lohkoketjut
Lohkoketjut
Program TIEA2080 (Kevät 2019)
TIEA2080 (Kevät 2019)
Program TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2019
TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2019
Program TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2019
TIEA211
Program TIES445 (Kevät 2019)
TIES445 (Kevät 2019)
Program TIEA341 - Syksy 2019
Funktio-ohjelmointi 1
Program TIEP114 Syksy 2019
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Program TIEA211 - Kevät 2020
Algoritmit 2
Program TIEA2120 - Kevät 2020
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Program TIEP1000 - 2020
2020
Program ITKP1011 - Syksy 2020
Web-julkaiseminen
Program TIEA2120 - Syksy 2020
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Program TIES4080 - Syksy 2020
Web-palvelinohjelmointi
KYBS3050 - Koneoppimismenetelmiä kyberturvallisuuteen
Program KOTEP161 - syksy 2020
Oppimisen luovat teknologiat
TIEA219
Program TIEA219
Pelisuunnittelu
Program TIEP175 Tietokoneavusteinen laskenta ja visualisointi
TIEP175
Program TIES594 ODY-ratkaisijat / PDE-solvers
TIES594
TIEA2300 Koneoppimisen perusteet
Program TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri (Syksy 2021)
TIEP114
TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuuri
TIEP140
Johdatus data-analytiikkaan -opintojakson tallenteet.
Program TIEA341 (2022)
Funktio-ohjelmointi
Program TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri (syksy 2022)
TIEP114
TIES474
Program TIES5011 (2023)
TIES5011
Vierailijaluennot
Program Opettajakokous 24.1.2024
Opettajakokous
TIES476 Peliteknologia