TIEA2300 Koneoppimisen perusteet

Ohjelma Troff document K2021_Koneoppimisen perusteet
Koneoppimisen perusteet kurssin luentotallenteet