TIEP1810 Syksy 2022

Opintojakson TIEP1810 Johdatus laskentaan digitalisaation sovelluksissa syksyn 2022 toteutuksen tallenteita.