Laskennalliset tieteet ja bioenergia

Laskennalliset tieteet ja bioenergia

Workshop antaa kokonaisvaltainen kuvan biomassan ja bioenergian hyödyntämisestä. Workshopissa esitetään teoreettisten mallien yhteydessä käytännön prosesseihin liittyviä esimerkkejä ja käsitellään bioenergiaan ja sen käytön tehostamiseen liittyvää mallintamista sekä simulointia. Teoreettinen viitekehys yhdistetään käytännönläheisiin esimerkkitapauksiin.

22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010

18.11 Tallenne 4

01:12:33
22.11.2010
22.11.2010

19.11 Tallenne 1

01:05:22
22.11.2010

19.11 Tallenne 2

01:07:40
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010