TIES461

Tietotekniikan opetuksen perusteet -kurssin videot
Ohjelma Kevät2009
Kevään 2009 luentotaltioinnit.
Ohjelma Troff document Luentokoosteet
Syksyllä 2006 pidetyn TIES461-kurssin videokoosteista tehtyjä videoita. Nämä videot eivät kata aivan kokonaan kurssin aiheita, mutta antavat hyvän pohjan. Etenkin jos pidät opiskelusta katsomalla ja kuuntelemalla. Muista kuitenkin seurata kurssin tiedotuksia ja tehdä oppimistehtäviä sekä harjoitustyötä suositellussa aikataulussa.
Ohjelma Troff document Vierailuluennot
Vierailuluennoitsijoiden esitysten taltioinnit.
Ohjelma Troff document Aiemmat yksittäiset luennot
Vierailuluennot opetusmenetelmistä
Ohjelma Etäsuorittajien seminaari 14.5.2013
Tallenne TIES461-etäsuorittajien Connect-seminaarista 14.5.2013
Ohjelma Kesä 2015
Kurssivideot kesän 2015 opintojaksolle
Ohjelma Syksy 2016
Tietotekniikan opetuksen perusteet -kurssin taltioinnit
Ohjelma Syksy 2019
TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet 2019