Tapaaminen 6 8b2e9406f8a044cd9bec645ff06b6d53

Koulutusteknologian pro gradu -seinaarin tapaaminen 10.1.2023. Teemana tutkimusasetelma ja -menetelmät, aineistonkeruun suunnittelu sekä tutkimuksen luotettavuus.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.