Tapaaminen 6 8b2e9406f8a044cd9bec645ff06b6d53

Koulutusteknologian pro gradu -seinaarin tapaaminen 10.1.2023. Teemana tutkimusasetelma ja -menetelmät, aineistonkeruun suunnittelu sekä tutkimuksen luotettavuus.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.