Tapaaminen 5 - 25.1.2022 5f9fab93cbd14ce3bb8e2430120d9810

Koulutusteknologian pro gradu seminaarin tapaaminen 25.1.2022 taamalla Teoriatausta ja luotettavat lähteet.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.