Väitöstilaisuus, Jouni Pöyhönen (tietotekniikka)

Jouni Pöyhönen puolustaa tietotekniikan väitöskirjaansa "Kyberturvallisuuden johtaminen ja kehittäminen osana kriittisen infrastruktuurin organisaation toimintaa - systeemiajattelu". Vastaväittäjänä dosentti Henry Sivusuo (Maanpuolustuskorkeakoulu) ja kustoksena professori Martti Lehto (Jyväskylän yliopisto).