Yleinen

Ohjelma Eläimellinen kulttuuriperintö
Eläimet ovat osa kulttuuriperintöä. Ihmisten ja eläinten välinen suhde on saanut erityisiä kulttuurisia muotoja ja eläimet ovat olleet läsnä uskomuksissa, kertomuksissa ja taiteissa. Ihmistieteellinen eläintutkimus kysyy, millainen tämä suhde on ollut ja mitä se on nykypäivänä, sekä mistä näkökulmista sitä voidaan tutkia. Luentosarja valottaa eri puolia tästä ilmiöstä ja luennoitsijoina toimii joukko alan asiantuntijoita.
Ohjelma Kulttuuritutka-seminaari 11.-12.2.2011
Pohjoismainen taidekasvatuksen seminaari 11.-12.2.2011
Ohjelma Troff document Jukka Ammondt 27.4.2009
Ohjelma TAIS601
Taiteilijuus murroksessa (syksy 2014)
Ohjelma Taiteilijuus murroksessa 2014
Taiteilijuus murroksessa -luentosarja
Ohjelma Troff document (with manpage macros) Reconfiguring Human and Non-Human: Texts, Images and Beyond
Keynote sessions of the seminar Reconfiguring Human and Non-Human: Texts, Images and Beyond, 29.-30.10.2015.
Ohjelma object code HTKA112 Pelin lumo
Syksy 2015