JALS- ja ReCLaS-oppimateriaali / JALS & ReCLaS learning material

Tämän kansion alakansioissa on soveltavan kielentutkimuksen historiaa Jyväskylässä käsittelevän Jyväskylä Applied Language Studies - hankkeen piirissä kerättyä oppimateriaalia. Haastattelut on tehty vuonna 2014 ja 2015. Haastatteluja jatketaan profilointihankkeen Research Collegium for Language in Changing Society (ReCLaS) piirissä. Kansio sisältää lyhyitä opetuskäyttöön tarkoitettuja videoita, jotka käsittelevät esimerkiksi soveltavaa kielentutkimusta ja sen tieteenteoriaa, paradigmamuutoksia ja kielikäsityksiä. Oppimateriaali on vapaasti käytettävissä kaikilla Kielikampuksen kursseilla! Tekstitykset (englanniksi) tulevat kesän 2017 aikana.

Opetusvideot

ReCLaS-oppimateriaalin videoita

Opetusvideot - Lue lisää...