DD-LANG

https://www.jyu.fi/fi/hankkeet/dynaamis-diagnostinen-arviointi-kasitteellinen-ja-kaytannollinen-innovaatio-vieraan-kielen-taidon