Yhteiset opinnot

Laitoksen yhteiset opinnot
Ohjelma TAIP1105
Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvastot
Ohjelma TAIA1101
Estetiikka ja taiteenteoria
Ohjelma TAIA1102
Nykytaiteen käytännöt ja keskustelut
Ohjelma TAIP1105 (kevät 2022)
TAIP1105
Ohjelma TAIA121 Taiteentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä (2024)
TAIA121