KUOMA

KUOS101
KUOS1101
KUOS115
Ohjelma KUOS101
Kulttuuriympäristö
Ohjelma KUOS 111 / KUOS112
Käytännön kulttuuriympäristöprosessit / Kulttuuriympäristö tietovarantona
Ohjelma KUOS114
Kulttuuriympäristökasvatus
Ohjelma Kaivosympäristö seminaari
Kaivosympäristö seminaari 05.04.2018
Ohjelma object code KUOS Kulttuuriympäristötietovarantona (kevät 2019)
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma (KUOMA) järjesti huhtikuussa 4.4.2019 Jyväskylässä Muistivarannot ja tietoarkkitehtuuri – haasteita ja tehtävää -arkistoseminaarin yhdessä arkistohallinnan maisteriohjelman (AHMO) ja Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa –tutkinto-ohjelman (KUMU) kanssa. Seminaarin fokuksessa on muistiorganisaatiot, kulttuuriympäristön tietovarannot/ tietoarkkitehtuuri eri arkistoissa ja tarkoituksena on pohtia tietovarantojen nykytilannetta ja tulevaisuutta, digitaalisuuden ja lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia ja rajoitteita.
Ohjelma KUOS113
Eletty ja esitetty ympäristö
Ohjelma object code KUOS113 Eletty ja esitetty ympäristö
Kevät 2020
Ohjelma KUOS114 kevät22
Kulttuuriympäristökasvatus
Ohjelma KUOS111 Käytännön kulttuuriympäristöprosessit k2022
KUOS111
Ohjelma Octet Stream Vesimaisemat Päijänteellä
Vesimaisemat Päijänteellä -seminaari 1.11.2022
Ohjelma KUOS111/KUOS112 Kevät 2023
KUOS111/KUOS112
Ohjelma KUOS111 / KUOS112 (2024)
Käytännön kulttuuriympäristöprosessit / Kulttuuriympäristö tietovarantona
Ohjelma KUOS201- Maisteriseminaari 2024
KUOS201