KUOMA

Ohjelma KUOS101
Kulttuuriympäristö
Ohjelma KUOS1101
Kulttuuriympäristön tutkimuksen lähtökohtia
Ohjelma KUOS 111 / KUOS112
Käytännön kulttuuriympäristöprosessit / Kulttuuriympäristö tietovarantona
Ohjelma KUOS114
Kulttuuriympäristökasvatus
Ohjelma KUOS115
Kulttuuriympäristön suojelu
Ohjelma Kaivosympäristö seminaari
Kaivosympäristö seminaari 05.04.2018
Ohjelma object code KUOS Kulttuuriympäristötietovarantona (kevät 2019)
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma (KUOMA) järjesti huhtikuussa 4.4.2019 Jyväskylässä Muistivarannot ja tietoarkkitehtuuri – haasteita ja tehtävää -arkistoseminaarin yhdessä arkistohallinnan maisteriohjelman (AHMO) ja Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa –tutkinto-ohjelman (KUMU) kanssa. Seminaarin fokuksessa on muistiorganisaatiot, kulttuuriympäristön tietovarannot/ tietoarkkitehtuuri eri arkistoissa ja tarkoituksena on pohtia tietovarantojen nykytilannetta ja tulevaisuutta, digitaalisuuden ja lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia ja rajoitteita.
Ohjelma KUOS113
Eletty ja esitetty ympäristö
Ohjelma object code KUOS113 Eletty ja esitetty ympäristö
Kevät 2020
Ohjelma KUOS1101 Syksy 2021
Kulttuuriympäristön tutkimuksen lähtökohtia
Ohjelma KUOS115 Syksy 2021 Kulttuuriympäristön suojelu
KUOS115