Viestinnän ja median perusopinnot 2020 - 2021

Ohjelma VIJP1001
Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen
Ohjelma VIJP1002
Organisaatioviestintä
Ohjelma VIJP1003
Mediamaiseman murrokset
Ohjelma VIJP1004
Viestintä ja vaikuttaminen
VIJP1005
Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit
Ohjelma VIEA010
Tutkimuskurssi