Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 2023 - 2024

Ohjelma VIJP1001
Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen
Ohjelma VIJP1002
Organisaatioviestintä 23-24
Ohjelma VIJP1003
Mediamaiseman murrokset
Ohjelma VIJP1005
Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit